Realizowane przetargi KONTAKTY

Tytuł, imię i nazwisko

Telefon

e-mail:

Stanowisko
 

KOMITET STERUJĄCY

gen. bryg. prof. dr hab. inż.

Zygmunt MIERCZYK

839 001

zmierczyk@wat.edu.pl

sekretariat.rektora@wat.edu.pl

REKTOR

 

Jan Klejszmit

839 061

kanclerz@wat.edu.pl
 

KANCLERZ

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski

839 011


jrutkowski@wat.edu.pl

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. n.mat. inż.

Jerzy August Gawinecki

839 459

jgawinecki@wat.edu.pl

DZIEKAN WCY

 

KIEROWNIK PROJEKTU
 

dr inż. Tomasz Górski

839 914
501 155 105

gorski@wat.edu.pl

 

BIURO PROJEKTU
 

mgr Roman Budziło,

837 069

roman.budzilo@wat.edu.pl

 
mgr Teresa Kołecka

837 069

tkolecka@wat.edu.pl

 

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

mgr Joanna Świnoga

837 865

joanna.swinoga@wat.edu.pl

 
mgr Roman Konieczny

837 635

rkonieczny@wat.edu.pl

 
lic. Aleksandra Wierzynkiewicz

839 755

awierzynkiewicz@wat.edu.pl 

 

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

Joanna Besztak

837 786

jbesztak@wat.edu.pl

 
Anna Skórniewska

839 263

askorniewska@wat.edu.pl

 
Szczepan Malmur

837 708

smalmur@wat.edu.pl

 

ZESPÓŁ DS. NADZORU INWESTORSKIEGO

inż. Ewa Tulibacka

inspektor nadzoru budowlanego

837 131
603 172 164

ewa.tulibacka@wat.edu.pl

 
Janusz Siedlecki

inspektor nadzoru elektrycznego

839 177
782 746 642

jsiedlecki@wat.edu.pl

 

Michał Perec

specjalista ds. kosztorysów inwestorskich

839 662

mperec@wat.edu.pl 

 

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY
 

dr inż. Piotr Bora

839 284

pbora@wat.edu.pl

 
dr inż. Jarosław Koszela

837 293

jkoszela@wat.edu.pl

 
dr inż. Krzysztof Murawski

837 752

k.murawski@ita.wat.edu.pl

 
dr inż. Ryszard Piwowarczyk

839 307

rpiwowarczyk@wat.edu.pl

 
mgr inż. Dariusz Kluczyk

837 490

dariusz.kluczyk@wat.edu.pl

 
mgr inż. Łukasz Skibniewski

837 934
 

skibniewski@wat.edu.pl

 

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
 

mgr Karol Komorowski

839 402

kkomorowski@wat.edu.pl

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
 

mgr Eugeniusz Chrobak

839 460

echrobak.wcy@wat.edu.pl

 

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA WCY

dr hab. inż. Kazimierz Worwa
prof. WAT

839 857

kworwa@wat.edu.pl

 

PRODZIEKAN DS. NAUKOWYCH WCY

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
prof. WAT

839 429

tnowicki@wat.edu.pl

 

Aktualizacja 3.06.2014r.

 

 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.