Realizowane przetargi
ZESTAWIENIE UMÓW
1 486/8220/WAT/2009 Uaktualnienie dokumentacji technicznej (projekt bufetu) dla budynku 65 21-10-09 GENERAL PROJEKT Sp. z o.o. 10-351 Olsztyn, ul. Stefana Żeromskiego 2/2
1.1
2 Aneks nr 1 do umowy 486/8220/WAT/2009 z dnia 2009-10-21 Uaktualnienie dokumentacji technicznej (projekt bufetu) dla budynku 65 18-01-10 GENERAL PROJEKT Sp. z o.o. 10-351 Olsztyn, ul. Stefana Żeromskiego 2/2
1.1
3 178/8260/WAT/2011 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku nr 65  08-04-11 Konsorcjum reprezentowanym przez lidera: Usługi Remontowo-Budowlane B-BUD Jadwiga Wojtaszek 05-080 Izabelin, Klaudyn, ul.K.Wiłkomirskiego11, pozostali członkowie konsorcjum HASKIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 01-496 Warszawa ul. Korfantego 33; MAKBUDEX  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. 04-128 Warszawa ul. Omulewska 24/7; HYDRO-TECH INSTAL Sp. z o.o. 05-250 Radzymin ul. Norwida 17a
3.6
4 617/8260/WAT/2011 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowy i rozbudowy budynku koszarowego nr 65 wraz ze zmianą użytkowania na budynek dydaktyczny" 28-09-11 MAKRO-BUDOMAT Development Sp.z.o.o 
00-367 Warszawa,
ul.Kopernika 8/18 m 26
1.2
5 659/5000/WAT/2011 Dostawa demagnetyzera, części i akcesoriów komputerowych i sieciowych oraz oprogramowania Zadanie nr 2 "Dostawa części i akcesoriów komputerowych i sieciowych" 12-10-11 GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
00-609 Warszawa
Al.Niepodległości /Armii Ludowej WGE paw.26  
4.11
6 Aneks nr 1 do umowy 178/8260/WAT/2011 z dnia 2011-04-08 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku nr 65  12-04-12 Konsorcjum reprezentowanym przez lidera: Usługi Remontowo-Budowlane B-BUD Jadwiga Wojtaszek 05-080 Izabelin, Klaudyn, ul.K.Wiłkomirskiego11, pozostali członkowie konsorcjum HASKIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 01-496 Warszawa ul. Korfantego 33; MAKBUDEX  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. 04-128 Warszawa ul. Omulewska 24/7; HYDRO-TECH INSTAL Sp. z o.o. 05-250 Radzymin ul. Norwida 17a
3.6
7 181/8260/WAT/2012 Wymiana instalacji wentylacji i elektrycznej wraz z robotami budowlanymi w bud. Nr 65-roboty dodatkowe  19-04-12 Konsorcjum reprezentowanym przez lidera: Usługi Remontowo-Budowlane B-BUD Jadwiga Wojtaszek 05-080 Izabelin, Klaudyn, ul.K.Wiłkomirskiego11, pozostali członkowie konsorcjum HASKIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 01-496 Warszawa ul. Korfantego 33; MAKBUDEX  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. 04-128 Warszawa ul. Omulewska 24/7; HYDRO-TECH INSTAL Sp. z o.o. 05-250 Radzymin ul. Norwida 17a
3.6
8 264/5000/WAT/2012  Doradztwo i przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu nr 2 organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działania 13.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego". 11-06-12 KPPM DORADZTWIO Sp z o.o. 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca nr 15 lok 35
1.3
9 286/5000/WAT/2012 Dostawa urządzeń, części i akcesoriów systemu kontroli dostępu 15-06-12 Volta Sp.z.o.o
02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 94
4.11
10 346/5000/WAT/2012 Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, gabinetowych oraz sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego Zadanie nr 3; Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego 12-07-12 AV Multimedia Małysz, Woźniak sp.j.
25-368 Kielce
ul. Głowackiego 7/7
4.11
11 348/5000/WAT/2012 Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, gabinetowych oraz sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego Zadanie nr 2: "Dostawa i montaż mebli gabinetowych" 12-07-12 MULTICO Beata Kruś sp. k.
70-535 Szczecin
ul. Kurza Stopka 5
4.11
12 349/5000/WAT/2012 Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, gabinetowych oraz sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego Zadanie nr 1; Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych 13-07-12 Zakład Stolarski BRANDT s.c.
83-212 Bobowo Dąbrówka
ul. Sikorskiego 9
4.11
13 353/5000/WAT/2012 Dostawa urządzeń systemu automatycznego obiegu kluczy 18-07-12 Siemens Sp. z o o.o
03-821 Warszawa
 ul. Żupnicza 11 
4.11
14 354/5000/WAT/2012 Wykonanie przeprowadzki mebli, sprzętu komputerowego i biurowego oraz dokumentacji Instytutu Matematyki i Kryptologii , Instytutu Organizacji i zarządzania  oraz Instytutu Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki z pomieszczeń w bud.nr 100 i 158 do pomieszczeń w budynku nr 65 oraz wywiezienie z tych budynków środków materiałowo technicznych podlegających wybrakowaniu i upłynnieniu do magazynów na terenie WAT  18-07-12 MOVEX-TRANSPORT, Mariusz Rówienicz, 01-864 Warszawa, ul. Literacka 17c/4
2.3
15 439/8210/WAT/2012 Dostawa i montaż verticali, rolet wewnętrznych i żaluzji" - Zadanie nr 2 "Dostawa i montaż rolet wewnętrznych do budynku 65" 27-08-12 Em-Art s.c.
41-200 Sosnowiec
ul. Olszynowa 6
4.11
16 100/5000/WAT/2013 Zaprojektowanie graficzne i wykonanie  dwóch  jednostronnych tablic na konstrukcji wolnostojącej wraz z  osadzeniem w gruncie w ramach projektu   "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie'nr POIS.13.01.00-00-007/12 brzy budynku nr 65. 01-03-13 PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp.j. 05-420 Józefów, ul. Krucza 2
5
17 Aneks nr 2 do umowy 178/8260/WAT/2011  z dnia 2011-04-08 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku nr 65  07-03-13 Konsorcjum reprezentowanym przez lidera: Usługi Remontowo-Budowlane B-BUD Jadwiga Wojtaszek 05-080 Izabelin, Klaudyn, ul.K.Wiłkomirskiego11, pozostali członkowie konsorcjum HASKIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 01-496 Warszawa ul. Korfantego 33; MAKBUDEX  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. 04-128 Warszawa ul. Omulewska 24/7; HYDRO-TECH INSTAL Sp. z o.o. 05-250 Radzymin
ul. Norwida 17a
3.6
18 114/5000/WAT/2013 Zaprojektowanie graficzne i wykonanie tabliczek informacyjnych przydrzwiowych oraz naklejek informacyjnych do oznakowania sprzętu, urządzeń i aparatury zakupionej w ramach projektu   "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie'nr POIS.13.01.00-00-007/12 07-03-13 A.H.U. Omega Cz.L. Polakowscy, 41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Pszczelnicza 14
5
19 331/5000/WAT/2013 Dostawa i montaż multimedialnych kiosków informacyjnych 12-07-13 Infobox sp. z o.o.
43-400 Cieszyn,
 ul. Kraszewskiego 9
4.11
20 506/5000/WAT/2013 Wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż rolet antywłamaniowych
w bud. Nr 65
23-09-13 P.P.H.U VERTI LINE
GRZEGORZ SOBKOWIAK
61-007 Poznań
ul. Główna 30a
3.6
21 583/5000/WAT/2013 Rozbudowa sieci szkieletowej 28-11-13 COTTON HOUSE JAKUBIAK Sp.J.
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
4.11
22 182/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego IMK
- Zadanie nr 3
25-04-14 STATSOFT POLSKA Sp. z o.o.
30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 36
4.11
23 183/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego IMK
- Zadanie nr 1
25-04-14 GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
31-564 Kraków
Al. Pokoju 29B/22-24
4.11
24 181/5000/WAT/2014 Dostawa materiałów promocyjnych 25-04-14 GM GADGETS Grzegorz Majewski
10-417 Olsztyn
ul. Towarowa 20B
5
25 244/5000/WAT/2014 Dostawa urządzeń i oprogramowania telefonii VoIP 29-05-14 NETPROF Michał Gurbski
94-047 Łódź
AL. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 70 lok. 7
4.11
26 251/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania sieciowego dla budynku nr 65
- Zadanie nr 2
03-06-14 PASSUS Sp. z o.o.
02-587 Warszawa
ul. Wiktorska 63
4.11
27 291/5000/WAT/2014 Dostawa sprzetu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego ISI
- Zadanie nr 2
23-06-14 DELTA Sp. J Krentowski, Hus
15-121 Białystok
ul. Węglowa 6A
4.11
28 300/5000/WAT/2014 Dostawa sprzetu i oprogramowania sieciowego dla budynku nr 65
- Zadanie nr 1
26-06-14 COTTON HOUSE JAKUBIAK Sp.J.
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
4.11
29 301/5000/WAT/2014 Dostawa sprzetu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego ISI
- Zadanie nr 1
27-06-14 KENBIT KOENIG I WSPÓLNICY SP.J. 
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 15 lok. 22
4.11
30 306/5000/WAT/2014 Dostawa sprzetu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego ISI
- Zadanie nr 3
30-06-14 MOTION SYSTEMS Michał Stanek
54-427 Wrocław
ul. Duńska 13
4.11
31 343/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego ITiA
- Zadanie nr 1
17-07-14 TEA SARL Nancy Francja Technopóle de Nancy-Brabois - 3 rue du Bois Chene-le-Loup 54500 - VANDOEUVRE-LES-NANCY
4.11
32 354/5000/WAT/2014 Dostawa elementów systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego 21-07-14 STRATUS Spółka Jawna
20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38
4.11
33 Aneks nr 1 do umowy
301/5000/WAT/2014
Dostawa sprzetu i oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego ISI
- Zadanie nr 1
13-08-14 KENBIT KOENIG I WSPÓLNICY SP.J. 
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 15 lok. 22
4.11
34 445/5000/WAT/2014 Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu, systemu włamania i napadu oraz telewizji dozorowej 02-09-14 Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne  "TELBUD"  S.A. 60-203 Poznań,
 ul. Krauthofera 23
3.6
35 Aneks nr 1 do umowy 354/5000/WAT/2014 Dostawa elementów systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego 07-10-14 STRATUS Spółka Jawna
20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38
4.11
36 789/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratoriów ITA w budynku nr 65
- Zadanie nr 4
22-12-14 WG Electronics Sp. z o.o.
02-679 Warszawa,
 ul. Modzelewskiego 35
4.11
37 795/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratoriów ITA w budynku nr 65
- Zadanie nr 3
23-12-14 NDN - Zbigniew Daniluk
02-784 Warszawa,
ul. Janowskiego 15
4.11
38 801/5000/WAT/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratoriów ITA w budynku nr 65
- Zadanie nr 5
31-12-14 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ Sp. z o.o.
75-708 Koszalin,
ul. 4 Marca 38
4.11
39 150/5000/WAT/2015 Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie serwerowni 15-04-15 Konsorcjum MATIC Sp. z o.o. 02-819  ul. Puławska 300A - lider konsorcjum i Qumak S.A. 02-305 Warszawa ul. AL. Jerozolimskie 134 - członek  Konsorcjum  
4.11
40 Aneks nr 1 do umowy 150/5000/WAT/2015 Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie serwerowni 07-07-15 Konsorcjum MATIC Sp. z o.o. 02-819  ul. Puławska 300A - lider konsorcjum i Qumak S.A. 02-305 Warszawa
 ul. AL. Jerozolimskie 134 - członek  Konsorcjum  
4.11
41 394/5000/WAT/2015         Dostawa oprogramowania dla laboratorium specjalistycznego  IOZ 30-07-15 INOVATICA Bogumił Zięba
Al. T.Kościuszki 80/82
90-437 Łódź
4.11
42 452/5000/WAT/2015         Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratorium robotyki - Zadanie nr 2 24-08-15 TROBOT
Ewa Troszyńska
Ul. Lelewela 4 99-300 Kutno
4.11
43 458/5000/WAT/2015         Dostawa oprogramowania  PLATFORMY eLEARNING 27-08-15 SID Sp.z o.o ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa
4.11
44 535/5000/WAT/2015

Dostawa broszur i ulotek informacyjnych
21-09-15 EXPOL P.Rybiński, J.Dąbek Spółka Jawna
Ul. Brzeska 4  87-800 Włocławek5
45 620/5000/WAT/2015

Wykonanie, dostawa oraz montaż dwóch tablic pamiatkowych 12-10-15 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp.j. 05-420 Józefów, ul. Krucza 2
5
46 663/5000/WAT/2015

Dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznych 03-11-15 Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. Sp.k.
30-011 Kraków ul. Oboźna 11/43
4.11

 

 

Aktualizacja dn. 15.11.2015r. 

 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.