Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu

Projekt „Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie” jest realizowany na terenie Kampusu Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt jest realizowany na działce nr ew. 10/5 obręb ewidencyjny 6-08-11 w jednostce ewidencyjnej Bemowo. Budynek nr 65 (były budynek koszarowy) jest ulokowany w północnej części Kampusu, przy ulicy Radiowej.

Rysunek . Lokalizacja budynku nr 65 na tle Kampusu.

Były budynek koszarowy nr 65 (zaznaczony strzałką), w którym utworzone zostanie Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów wchodzi w skład zwartego kompleksu naukowo-dydaktycznego WAT. Lokalizacja projektu na Bemowie sprawia, że miejsce realizacji inwestycji jest bardzo dobrze dostępne z wykorzystaniem regionalnej i krajowej sieci drogowej. Umiejscowienie budynku CSZIS na terenie Kampusu WAT umożliwi studentom korzystanie z infrastruktury również pozostałych obiektów akademickich, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanego budynku. Inwestycja CSZIS będzie w pełni komplementarna w stosunku do już istniejącej infrastruktury Kampusu i będzie mieć charakter ogólnopolski.

14 marca 2013  

 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.